Podporujeme Pirane Brusno

Podpora športu je veľmi dôležitá. Sponzorsky podporujeme naše volejbalistky v Brusne.